GES kurulumu öncesinde ve esnasında oluşan üretim hataları, montaj hataları, ayıplı ürün kullanımı gibi benzeri bozulma ve deformasyonların tespiti amacıyla “Solar Saha Etüdü” IEC 62446’da tavsiye edilen testler MTC Enerji tarafından büyük bir hassasiyetle yapılmaktadır.

Termal Test


Projelerde maksimum enerji üretimi, risklerin azaltılması, ekipmanların kullanım sürelerinin sağlıklı yönetimi, yatırım geri dönüş sürelerinin azaltılması gibi hedeflere ulaşmak amacıyla termal muayene yöntemine başvurulmaktadır.

MTC Enerji, yüksek çözünürlüklü termal kameraları ile elektriksel bağlantı noktalarının yanı sıra, santrallerinizdeki tüm panelleri tek tek kontrol ederek gerek montaj esnasında gerekse montaj sonrası oluşabilecek tüm hataları tespit ederek sizin için raporlamakta ve gerekli çözüm önerilerini sunmaktadır. Çözüm önerilerinin onayını takiben santralinizde gerekli düzeltmeleri sizin adınıza tamamlamaktadır.

Termal Muayene ile sistem hatalarının hızlı biçimde düzeltilerek elektrik üretim performansının en üst seviyede olması sağlanmaktadır. Yılda bir kez yapılan termal denetimler ile sorunlar büyümeden tespit edilebilmektedir. Garanti süreci içerisinde panellerde görülen diyot hatalarının garanti kapsamında değişimi mümkün olabilmektedir. Böylece hem üretimin düşmesi engellenirken hem de ilave satınalma maliyetleri en aza indirilmektedir.

Elektrolüminesans (EL) Testi


Panel montajı esnasında oluşabilecek mikro çatlaklar, degradasyon, dolu yağması, parmak izi çatlağı, yalıtkan çatlağı ve kötü kenar/ köşe uygulamaları gibi sebeplerle oluşan hasarların tespit edilmesi amacıyla EL Testi yapılmaktadır. (900-1100Nm arası dalga aralığında aktif çalışmaktadır.)

Elektrolüminesans kamera ile çekilen fotoğraflarda;

  • PID (Potential Induced Degradation)
  • Hasarlı bölgeler,
  • Mikro çatlaklar,
  • Parmak izi-hasarı,
  • Yalıtılmış çatlaklar,
  • Elektriksel ayrılmış hücreler,
  • Paralel bağlantıları tespit edilmektedir.

IV Curve Test


IV Modül testi ile termal ve elektrolüminesans testlerle ortaya çıkarılan hatalı ve bozuk panellerin gücü sayısal olarak ölçülmekte, hangi oranda çalıştığı tespit edilmektedir.

  • Panellerin İzolasyon ve Verimliliği Testi,
  • Akım ve Güç ölçümü,
  • IV Curve ölçümü ve Grafiksel gösterim,
  • Piranometre ile Güneş ışıması ölçümü testleri ile panellerin çalışması veya değiştirilmesine karar verilir.

Elektriksel Ekipmanlar Testi


Transformatör buşingleri, modüler hücreler, AG pano vb. AG ve YG ekipmanları el termal kamerası ile gözlemlenmekte, problemli olanların tespiti ve raporlanması yapılmaktadır.